Articles | Volume 9, issue 4
Ocean Sci., 9, 681–681, 2013
https://doi.org/10.5194/os-9-681-2013

Special issue: Physical, chemical and biological oceanography of the Mediterranean...

Ocean Sci., 9, 681–681, 2013
https://doi.org/10.5194/os-9-681-2013

  25 Jul 2013

25 Jul 2013

Corrigendum to "Biogeography of planktonic bacterial communities across the whole Mediterranean Sea" published in Ocean Sci., 9, 585–595, 2013

F. Mapelli1, M. M. Varela2, M. Barbato1, R. Alvariño2, V. Hernando-Morales3, M. Fusi1, M. Álvarez2, G. Merlino1, D. Daffonchio1, E. Teira3, and S. Borin1 F. Mapelli et al.
  • 1Department of Food, Environmental and Nutritional Sciences, DeFENS, University of Milan, Via Celoria 2, 20133 Milan, Italy
  • 2Instituto Español de Oceanografía, Centro Oceanográfico da Coruña, Paseo Marítimo Alcalde Francisco Vázquez no. 10A, Coruña, Spain
  • 3Departamento Ecoloxía e Bioloxía Animal, Facultade de Ciencias do Mar, Universidade de Vigo, 36200 Vigo, Spain